HR Power to idea, oparta na przekonaniu, że kluczowym kapitałem każdej organizacji są tworzący ją LUDZIE. To od ich zaangażowania, motywacji i kompetencji zależy skuteczność realizacji celów każdej firmy.

Opierając się na długoletnich doświadczeniach zebranych podczas pracy wewnątrz korporacji oraz w licznych projektach doradczych oferujemy wsparcie rozwoju organizacji poprzez doskonalenie umiejętności tworzących ją ludzi.

Misją HR Power jest dostarczanie usług doradczych i szkoleniowych w oparciu o precyzyjną analizę celów biznesowych, misji, wizji i strategii rozwoju oraz specyficznych potrzeb klienta.

Naszym klientom oferujemy kompleksowy pakiet usług w zakresie:
  • analizy strategicznej i formułowania strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim,
  • nazwania i opisania kluczowych kompetencji warunkujących skuteczną realizację celów biznesowych jednostek i struktur organizacyjnych,
  • opracowania narzędzi zarządzania kompetencjami,
  • przygotowania i wdrożenia procesów oceny okresowej pracowników i audytu kompetencyjnego,
  • szkolenia pracowników obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
  • szkolenia w zakresie kompetencji menedżerskich, społecznych i osobistych.

Pracujemy dla klienta i z klientem. Nasze kluczowe wartości to profesjonalizm, elastyczność myślenia i orientacja na specyficzne potrzeby klienta.